Start > Företaget > Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande

Ideella föreningen Q-nätverketwds_cms/bilder/q_rod_ideella.jpg

En förening för företagande kvinnor och kvinnor i ledande positioner.
Verksamhetsidén är att Sollefteå skall utvecklas till ett mer dynamiskt samhälle med mer jämställda värden främst avseende företagande och företagsamhet.
Tillsammans med Q-nätverket, för kvinnor som är företagare och chefer, driver vi mötesplatser och projekt.

Siv-Britt har sedan 2011 varit verksamhetsledare och planerar och utför aktiviter utifrån styrelsen önskemål. Kontaktperson till nya och befintliga medlemmar.


Länk till Q Sollefteå
 


flexpay.jpg

(c) Copyright PUSH Siv-Britt Häggqvist 2014-2018 - admin - Designad av Designa Mera